A Pro Educatione hálózati találkozó beszámolója Hálózati körben mindig jó összeülni, tanácskozni, de néha különösen sikerül a szellemi energiáinkat úgy mozgósítani, hogy azok a közös gondolkodást erősítik, közös lépésekre sarkallnak. Az a jó, ha ilyenkor egész évre kedvet kapunk egymástól tanulni és minél sürgetőbbnek érezzük egy-egy témában egymás tapasztalatait megismerni. A 2020-as tavaszi találkozót március 2–3. között tartottuk, Csíksomlyón, a Jakab Antal Házban. A találkozón jelen volt majdnem minden tagszervezet képviselője és a Pro Educatione operatív csapat.
Egy műhelymunkának köszönhetően kidomborodtak azok a közös témák, tevékenységi területek, amelyek több tagszervezetet is érintenek, amely területeken többen és más-más szempontból érzik szükségesnek cselekedni. Csak kulcsszavakban jelezve: - az erőszakmentes kommunikáció, - az elfogadás és szolidaritás, az idegengyűlölet elleni fellépés - és a térségi vendégmunka, vendégmunkás lét. Ez az a három kérdéskör, amely többünket foglalkoztat, illetve amelyeknek prevenciós és tudatosítói munkát szentelnénk.A közös gondolkodás után dr. Bodó Julianna kulturális antropológus előadását hallgattuk meg, reflexiókat a ditrói eset kapcsán. Miért is nem szerencsés, hogy elcsendesült, hogy szőnyeg alá seprődik nagyon sok kérdés, amit ez az eset felvetett?Másnap Kiss Adél kolleganőnk mutatta be a Pro Educatione operatív csapata által lebonyolított felnőttképzési kutatást. A jelenlévő tagszervezeti munkatársak elköteleződtek amellett, hogy lehetőségeik szerint közösen folytatjuk a kutatói munkát, kimondottan a szervezetek célcsoportjainak körében és kiélezve a katolikus felnőttképzés sajátosságaira. Bodó Réka azt a szenior csoportokkal foglalkozó munkatársak körében végzett kérdőíves kutatást mutatta be röviden, amelyet a szegedi KIFE az Együtt a tudásért EFOP projektje keretében készített. A projektnek a Gyulafehérvári Caritas - Caritas Iskola és a Pro Educatione is partnere volt. Kányádi Mónika Linda pedig összefoglalta a résztvevőknek a leglényegesebb információkat arról a kérdőíves kutatásról, mely a Nagybetűs életre szabva szintén EFOP finanszírozású, a szegedi Talentum Alapítvány által koordinált projektben végeztek el. Ennek a projektnek is partnerei voltunk, a Pro Educatione és a Gyulafehérvári Caritas önkéntes szolgálata. Közösen gondolkodni, szabadon véleményt mondhatni, egy-egy kérdésben bátran vitatkozni, tabutémákat felszínre hozni... áldást és kegyelmet igénylő munka. Hálásak vagyunk érte!
Forrás: proeducatione.ro