Útravalót hagyott, örökre szóló ajándékot kapott

„Istenem, én ezt a mai napot veled akarom eltölteni, rád bízok minden munkát és találkozást, kérlek a nehézségekben is segíts meg engem” – ezek a napindító gondolatai Kajtár Zsolt László gyakorlati éves kispapnak, aki a csíkszéki Caritas új családtagjának érzi magát. A második félévét a tusnádi plébánián kezdte meg, ahol a plébános felajánlotta számára a […]

Tovább →

Sekrestyés továbbképző Csíksomlyón

A II. Vatikáni Zsinat tanítása szerint „a liturgia az a csúcspont, mely felé az Egyház tevékenysége irányul; ugyanakkor az a forrás is, amelyből fakad minden ereje” (Sacrosanctum Concilium, 10). Ennek fényében került megrendezésre az egyházközségeinkben tevékenykedő sekrestyések számára tartott továbbképző július 4-én a csíksomlyói Jakab Antal Házban. A 39 résztvevő két előadást hallgathatott meg: Csató […]

Tovább →

Káplántalálkozó Csíksomlyón

Az elmúlt négy évben felszentelt papokkal találkozott Kovács Gergely érsek, Hurgoi János irodaigazgató, András István szemináriumi rektor és Kiss Endre szemináriumi spirituális június 20 és 21 között a csíksomlyói Jakab Antal Tanulmányi Házban. A megbeszélés témája a papi továbbképzési program volt, a jelenlevő káplánok pedig papi életük első fordulópontjairól számoltak be. A találkozó Kovács Gergely […]

Tovább →

Segíteni a változásban

A Jakab Antal Házban került sor június 14-15 között a Gyulafehérvári Főegyházmegyei Papi Továbbképzési Program újabb rendezvényére, melynek célja a lelkipásztori hétköznapokban gyakori lelki, segítő beszélgetések vezetésére vonatkozó képességek fejlesztése volt. A „bábáskodó” beszélgetésvezetés képzést A segítő beszélgetés alapelvei és gyakorlata a pasztorációban a Viktor E. Frankl-i egzisztenciaanalízis és logoterápia fényében alcímmel hirdették meg, és bár első […]

Tovább →